Форум » Еврейский вопрос и антисемитизм » חשוב » Ответить

חשוב

רא: לך תדחוף את החרא באתר הזה שלך עמוק עמוק לתוך התחת מי שגזען פה זה אתה.כל השנים הנוצרים עשו רק רע לעם היהודי,פרעות,פוגרומים,רציחות ושלא נדבר על האנטישמים הפרובוסלבים הרוסים תחום המושב ועוד פוגרומים,וקוזאקים ועוד ועוד.העם היהודי רק נפגע ממכם רק רע עשיתם לנו כל הזמן כשגרנו אצלכם ולא היתה לנו מדינה ושלא נדבר על כך שבכל הזדמנות ניסיתם לנצר אותנו,להפוך אותנו לנוצרים כמוכם,.אז אתה עוד מעשים את היהדות בגזענות?מעניין אם אתה יודע מה זה "חזון יוחנן" הרי מסופר שבאחרית הימים כול היהודים יקבלו את ישו ויהי נוצרים,אז מי גזען כאן. וזה שבישראל לא אוהבים נוצרים זה ברור,למה אתה חושב שיהודים אמורים להאהוב את מי שעשה לנו פוגרומים ושואה.מגיע לכם הנוצרים ששונאים אותכם בישראל,גם אני שונא אותכם וזה מגיע לכם על כל השנים ועל כל הסבל שגרמתם לעם היהודי הכבוד לעם היהודי עוד יחזור ואם זה מפריע לכם תחזרו לחור ממנו באתם העונה לשם רוסיה\אוקראינה או כל אחת ממדינות "חבר המפגרים" שלכם ובגלל שהנוצרים כאלו בורים מטומטמים עוד ממשיכים ברוסיה באנטישמיות ולהתקיף יהודים,והכי מצחיק שעוד אנחנו פה גזענים.תגידו תודה שבישראל רק שונאים נוצרים ולא הורגים אותכם כמו שאתם עדיין עושים ליהודים שם. הכבוד ליהודים

Ответов - 1

Сергей Баландин: רא пишет: ?אז אתה עוד מעשים את היהדות בגזענות ?האם מה שאתה כתבת פה לא גזענות רא пишет: אז מי גזען כאן ?עליונות איזה גזע מצהיר "גזען" שמירполная версия страницы